τεστ

Published: 05/03/2024

Όσο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γιγαντώνονται σε μέγεθος, αποκτούν ιδιότητες πολύπλοκων συστημάτων όπως αυτό της μη προβλεψιμότητας. Η επαγώμενη συμπεριφορά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην καθημερινή ζωή και εργασία. Οι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *